เช่าแท็บเล็ต

iPad 4 (9.7 นิ้ว)

ค่าบริการเช่าแท็บเล็ต ไอแพด 4 (หน้าจอขนาด 9.7 นิ้ว)
รายวัน1,400 บาท/วัน
รายสัปดาห์5,600 บาท/สัปดาห์
ค่ามัดจำ12,000 บาท

iPad 3 (9.7 นิ้ว)

ค่าบริการเช่าแท็บเล็ต ไอแพด 3 (หน้าจอขนาด 9.7 นิ้ว)
รายวัน1,400 บาท/วัน
รายสัปดาห์5,600 บาท/สัปดาห์
ค่ามัดจำ12,000 บาท

Samsung TAB-A

ค่าบริการเช่าแท็บเล็ต TAB A 2016 (หน้าจอขนาด 7 นิ้ว) ว่าง 4 เครื่อง
รายวัน550 บาท/วัน
รายสัปดาห์2,200 บาท/สัปดาห์
ค่ามัดจำ7,000 บาท

Samsung TAB-S4

ค่าบริการเช่าแท็บเล็ต TAB-S4 ว่าง 1 เครื่อง
รายวัน1,500 บาท/วัน
รายสัปดาห์6,000 บาท/สัปดาห์
ค่ามัดจำ23,000 บาท

Samsung Galaxy Note 8

ค่าบริการเช่าแท็บเล็ต Samsung Galaxy Note 8 ว่าง 2 เครื่อง
รายวัน500 บาท/วัน
รายสัปดาห์2,000 บาท/สัปดาห์
ค่ามัดจำ5,000 บาท

Samsung Tab-A (8 นิ้ว)

ค่าบริการเช่าแท็บเล็ต Samsung Tab-A 8 นิ้ว ว่าง 2 เครื่อง
รายวัน650 บาท/วัน
รายสัปดาห์2,600 บาท/สัปดาห์
ค่ามัดจำ5,000 บาท

Samsung Note 10.1

ค่าบริการเช่าแท็บเล็ต Samsung Note 10.1 ว่าง 2 เครื่อง
รายวัน 1,000 บาท/วัน
รายสัปดาห์ 4,000 บาท/สัปดาห์
ค่ามัดจำ 8,000 บาท