ย้ายบริษัทมาอยู่กับเรา

หากคุณมีบริษัทอยู่แล้ว และต้องการลดค่าใช้จ่ายในการเช่าสำนักงาน รวมถึงค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ลองหันมาใช้สำนักงานเสมือนของคาเฟ่ คอนเนคชั่น ดูสิคะ เราเป็นออฟฟิคเสมือน ที่มีอยู่จริง คุณสามารถนัดคุยงานกับลูกค้า ประชุมทีมเซล รวมถึงเข้ามานั่งทำงานที่ออฟฟิคเสมือนของเราได้ในบรรยากาศสบายๆ ออฟฟิคติดถนนแจ้งวัฒนะ ในย่านธุรกิจชั้นนำ

เอกสารสำหรับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า แบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ลูกค้าจัดเตรียม

 1. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน (สแกนมาก่อน เพื่อใช้พิมพ์แบบ)
 2. หนังสือรับรองบริษัท , วัตถุประสงค์ , บอจ.5    (สแกนมาก่อน เพื่อใช้พิมพ์แบบ)
 3. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ (เซ็นต์รับรองสำเนาตนเอง) จำนวน 1 ชุด (สแกนมาก่อน เพื่อใช้พิมพ์แบบ)
 4. ตรายาง

ส่วนที่คาเฟ่จัดเตรียม

 1. แผนที่ตั้งแห่งใหม่ แต่ให้กรรมการผู้มีอำนาจเซ็นต์รับรองพร้อมประทับตรา จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน ที่ตั้งแห่งใหม่ 
 3. สัญญาเช่า

เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นกรมสรรพากรแบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ลูกค้าจัดเตรียม

 1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านกรรมการ (เซ็นต์รับรองสำเนาตนเอง) จำนวน 2 ชุด
 2. ตัวจริงและสำเนา ภพ.01 ภพ.01.1 ภพ.20 สำเนาจำนวน 2 ชุด (สำเนากรรมการเซ็นต์รับรองพร้อมประทับตราทั้ง 2 ชุดค่ะ)
 3. ตัวจริงและสำเนา ภพ.09 สำเนาจำนวน 2 ชุด (สำเนากรรมการเซ็นต์รับรองพร้อมประทับตราทั้ง 2 ชุดค่ะ)

ส่วนที่คาเฟ่จัดเตรียม

 1. แผนที่ตั้งแห่งใหม่  โดยให้กรรมการผู้มีอำนาจเซ็นต์รับรองพร้อมประทับตรา จำนวน 2 ชุด
 2. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเจ้าบ้าน (เซ็นต์รับรองสำเนาตนเอง) จำนวน 2 ชุด
 3. ทะเบียนบ้าน หน้าแรกที่ตั้งแห่งใหม่ จำนวน 2 ชุด
 4. ภาพถ่ายภายใน – ภายนอก ของสำนักงาน
 5. หนังสือสัญญาเช่าตัวจริงและสำเนา 2 ชุด (สำเนากรรมการเซ็นต์รับรองพร้อมประทับตรา)