ยืมอุปกรณ์ เช่าอุปกรณ์ มือถือ

ขาหนีบมือถือ

ค่าบริการ ขาหนีบมือถือ ครั้งละ 20 บาท/อัน
ค่ามัดจำ 150 บาท/ครั้ง

VR Box

ค่าบริการ VR Box
รายวัน 100 บาท/วัน
รายสัปดาห์ 400 บาท/สัปดาห์
ค่ามัดจำ 300 บาท

ไม้เซลฟี่

ค่าบริการ ไม้เซลฟี่ ครั้งละ 20 บาท/อัน
ค่ามัดจำ 150 บาท/ครั้ง

Alarming Security 4 in 1

ค่าบริการ Alarming Security 4 in 1
รายวัน 1,200 บาท/วัน
รายสัปดาห์ 4,800 บาท/สัปดาห์
ค่ามัดจำ 7,000 บาท/ครั้ง

Alarming Security

ค่าบริการ Alarming Security 
รายวัน 300 บาท/วัน
รายสัปดาห์ 2,100 บาท/สัปดาห์
ค่ามัดจำ 7,000 บาท/ครั้ง

เครื่องวิทยุสื่อสาร (Walkie-talkie)


ค่าบริการ เครื่องวิทยุสื่อสาร (Walkie-talkie)
รายวัน
กรณีเช่ามือถือด้วย
80 บาท/วัน
รายวัน
กรณีไม่ได้เช่ามือถือ
150 บาท/วัน
รายสัปดาห์ x4 ของราคารายวัน
ค่ามัดจำ 2,000 บาท

delivery-man

หมายเหตุ

  • นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% ระบุค่าบริการ
  • ค่าบริการจัดส่ง-รับกลับคิดตามระยะทางสูงสุดไม่เกิน 700 บาท
  • กรุณาแนบเลขที่บัญชีหรือสำเนา Book bank สำหรับรับเงินค่ามัดจำเครื่อง ทุกครั้ง