จดทะเบียนบริษัท

รับทำบัญชี

บริการทำบัญชี ยื่นภาษี นำส่งประกันสังคม พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาตลอดอายุสัญญาโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม

ตรวจสอบบัญชี

บริการจัดทำงบการเงิน จัดทำบัญชีย้อนหลัง ตรวจสอบบัญชี จัดทำแบบนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี ภงด.50

จดทะเบียนบริษัทจำกัด

ราคาเหมาจ่าย ตามแพ็คเกจ ฟรีตรายาง ฟรีค่าธรรมเนียมทุน 1 ล้าน พร้อมรับมอบอำนาจดำเนินการแทนทุกขั้นตอน

รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

จดเครื่องหมายการค้า บริการตรวจเครื่องหมายการค้า พร้อมรับมอบอำนาจดำเนินการแทนทุกขั้นตอนการจดทะเบียน