เช่า มือถือ ไอโฟน

iPhone 11

ค่าบริการเช่ามือถือ iPhone 11 (หน้าจอขนาด 6.1 นิ้ว) 
รายวัน2,000 บาท/วัน
รายสัปดาห์8,000 บาท/สัปดาห์
ค่ามัดจำ30,000 บาท

iPhone 6

ค่าบริการเช่ามือถือ iPhone 6
รายวัน600 บาท/วัน
รายสัปดาห์1,000 บาท/สัปดาห์
ค่ามัดจำ4,000 บาท

iPhone 6 Plus

ค่าบริการเช่ามือถือ iPhone 6S Plus
รายวัน 700 บาท/วัน
รายสัปดาห์ 1,500 บาท/สัปดาห์
ค่ามัดจำ 6,000 บาท

iPhone 8 Plus

ค่าบริการเช่ามือถือ iPhone 8 Plus (64 GB คละสี หน้าจอขนาด 5.5 นิ้ว) 
รายวัน1,300 บาท/วัน
รายสัปดาห์5,200 บาท/สัปดาห์
ค่ามัดจำ19,000 บาท

iPhone 7 Plus

ค่าบริการเช่ามือถือ iPhone 7 Plus
รายวัน950 บาท/วัน
รายสัปดาห์3,800 บาท/สัปดาห์
ค่ามัดจำ13,000 บาท

iPhone 12

ค่าบริการเช่ามือถือ iPhone 12
รายวัน3,000 บาท/วัน
รายสัปดาห์12,000 บาท/สัปดาห์
ค่ามัดจำ30,000 บาท

iPhone 12 Pro

ค่าบริการเช่ามือถือ iPhone 12 Pro
รายวัน4,000 บาท/วัน
รายสัปดาห์16,000 บาท/สัปดาห์
ค่ามัดจำ40,000 บาท