เช่า มือถือ ไอโฟน

iPhone 11 Pro

ค่าบริการเช่ามือถือ iPhone 11 Pro (64 GB คละสี หน้าจอขนาด  5.8 นิ้ว)
รายวัน2,500 บาท/วัน
รายสัปดาห์10,000 บาท/สัปดาห์
ค่ามัดจำ35,900 บาท

iPhone 11

ค่าบริการเช่ามือถือ iPhone 11 (64 GB คละสี หน้าจอขนาด 6.1 นิ้ว)
รายวัน1,700 บาท/วัน
รายสัปดาห์6,800 บาท/สัปดาห์
ค่ามัดจำ24,900 บาท

iPhone X

ค่าบริการเช่ามือถือ iPhone X
รายวัน2,000 บาท/วัน
รายสัปดาห์8,000 บาท/สัปดาห์
ค่ามัดจำ25,000 บาท

iPhone 8 Plus

ค่าบริการเช่ามือถือ iPhone 8 Plus (64 GB คละสี หน้าจอขนาด 5.5 นิ้ว) 
รายวัน1,300 บาท/วัน
รายสัปดาห์5,200 บาท/สัปดาห์
ค่ามัดจำ19,000 บาท

iPhone 7 Plus

ค่าบริการเช่ามือถือ iPhone 7 Plus
รายวัน950 บาท/วัน
รายสัปดาห์3,800 บาท/สัปดาห์
ค่ามัดจำ13,000 บาท

iPhone 6 Plus

ค่าบริการเช่ามือถือ iPhone 6S Plus
รายวัน700 บาท/วัน
รายสัปดาห์2,800 บาท/สัปดาห์
ค่ามัดจำ10,000 บาท

iPhone 6

ค่าบริการเช่ามือถือ iPhone 6
รายวัน600 บาท/วัน
รายสัปดาห์2,400 บาท/สัปดาห์
ค่ามัดจำ8,000 บาท