ฝนตก น้ำท่วมเมื่อไหร่ ให้แอป “Varee” นำทาง

ล่าสุดไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ก็ได้เปิดตัวแอปพลิเคชั่น “Varee” ที่ช่วยนำเสนอเส้นทางที่ดีที่สุดเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์มาใช้ โดยแอปพลิเคชั่นนี้ยังเป็นการร่วมมือกันของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และองค์กรไม่แสวงผลกำไรอย่าง มูลนิธิเอเชีย และสถาบัน โซเชียล เทคโนโลยีด้วย

Cr. beartai