บริการให้เช่าโทรศัพท์มือถือสำหรับออกอีเวนท์ นำเสนองาน เทสเกมส์หรือแอปพลิเคชั่น ฯลฯ

บริการให้เช่าโทรศัพท์มือถือสำหรับออกอีเวนท์ ถ่ายหนัง ถ่ายละคร นำเสนองาน เทสเกมส์หรือแอปพลิเคชั่น ฯลฯ