บริการสำนักงานเสมือน (Virtual Office)

เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของผู้เริ่มทำธุรกิจ, ผู้ประกอบการรายย่อย หรือบริษัทขนาดเล็ก โดย Virtual Office ของคาเฟ่ คอนเนคชั่น เป็นออฟฟิศเสมือนที่มีอยู่จริง ใกล้ตึกซอฟท์แวร์ปาร์ค มีที่จอดรถในร่ม,ลิฟท์และ facility ครบครัน