ค่าใช้จ่าย Virtual Office

วิธีการคำนวนค่าใช้จ่าย Virtual Office แต่ละแบบ

Smart Package

เหมาะสำหรับ ผู้ประกอบการใหม่ หรือ Startup ที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท/ปี มีค่าใช้จ่าย จดทะเบียนบริษัท (แบบไม่จด VAT) ปีแรก 45,881 บาท ต่อไป ปีละ 36,396 บาท

Professional Package

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจจริงจัง และคาดว่าจะรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท/ปี หรือต้องการทำการค้ากับบริษัทใหญ่ๆ และจำเป็นต้องออกใบกำกับภาษี มีค่าใช้จ่าย จดทะเบียนบริษัท (แบบจด VAT) ปีแรก 61,406 บาท ต่อไปปีละ 49,236 บาท

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียม กรมพัฒน์ฯ  กรณีจดใหม่ สำหรับทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท กรณีทุนเกิน 1 ล้านบาทค่าธรรมเนียมเพิ่มล้านละ 5,000 บาทค่ะ

หลักฐานในการจดทะเบียนบริษัท

  1. คิดชื่อบริษัท อย่างน้อย 3 ชื่อ
  2. ไฟล์ JPG หรือ AI สำหรับจัดทำตรายาง (ถ้ามี)
  3. สำเนาบัตรประชาชน + ทะเบียนบ้าน กรรมการ ท่านละ 1 ใบ
  4. สำเนาบัตรประชาชน + ทะเบียนบ้าน ผู้ถือหุ้น จำนวน 3 ท่านๆละ 1 ใบ

 

ทำไมต้องใช้ สำนักงานเสมือน (VIRTUAL OFFICE) ของเรา

เปรียบเทียบความแตกต่างด้านทรัพยากรบุคคล

  เปิดสำนักงานของตัวเอง   เช่าสำนักงานของคาเฟ่ คอนเนคชั่น
no ต้องบริหารจัดการพนักงานด้วยตัวเอง tick ไม่ต้องดูแลจัดการพนักงานเอง
no ต้องเสียเวลาฝึกอบรมพนักงานและขาดประสบการณ์ tick มีประสบการณ์และผ่านการฝึกอบรมอย่างดี
no ต้องจ่ายสวัสดิการพนักงาน ประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ tick ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลพนักงาน
no พบเจอปัญหาพนักงานลาหยุด ลาป่วย มาสาย tick มีพนักงานทดแทนกรณีหยุดหรือลา
no เสียค่าน้ำมัน ค่าซ่อมบำรุงจักรยานยนต์ tick ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
no ต้องจ่ายเงินเดือนแม้ไม่ได้ทำงาน/มีงานน้อย tick จ่ายตามจริงเท่าที่ใช้งาน