ขาย-เช่า ฐานข้อมูลลูกค้า

เริ่มทำการตลาดทั้งที ต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เรามีฐานข้อมูลลูกค้ากว่า 50 ล้านรายชื่อ เลือกอายุ รายได้ ไลฟ์สไตล์ เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าที่หวังผล โดยเลือกส่งได้ทั้งแบบ SMS และจดหมายทางไปรษณีย์ เพื่อให้เหมาะกับสินค้าหรือบริการของท่าน

เจาะกลุ่มเป้าหมายเชิงลึก

เพศและอายุ

User-03

เงินเดือน-รายได้

money

พื้นที่อาศัย

Store-Locator

การศึกษา

graduate_male

บัตรเครดิต

credit_card

รถยนต์ที่ใช้

car

เลือกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ

 • เพศ / อายุ / ระดับการศึกษา / อาชีพ
 • เขตที่อยู่อาศัย : เลือกภาค / จังหวัด
 • บัตรเครดิต : บัตรเงิน / บัตรทอง / บัตรแพลตตินั่ม หรือบัตรอื่นๆ
 • รายได้ : เงินเดือน / รายได้ต่อคน /  รายได้ต่อครอบครัว
 • รถยนต์ : ยี่ห้อรถ / รุ่นรถ / ประเภทรถ / กลุ่มรถยนต์
  • กลุ่มรถยุโรป และรถนำเข้าราคาแพงมาก
  • กลุ่มรถยุโรป และรถนำเข้าราคาแพง
  • กลุ่มรถเอเชียขนาดใหญ่ 1,800 CC ขึ้นไป
  • กลุ่มรถเอเชียขนาดกลาง ขนาด 1,600 - 1,800 CC
  • กลุ่มรถเอเชียขนาดเล็ก ขนาดต่ำว่า 1,600 CC

บริษัท ฐานข้อมูลลูกค้า

ฐานข้อมูลลูกค้า ประกอบไปด้วย

 • ชื่อ – นามสกุล
 • ที่อยู่ ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 • เบอร์โทรศัพท์บ้าน / เบอร์โทรศัพท์มือถือ / อีเมล
 • กรณีเลื่อกกลุ่มรถยนต์ ข้อมูลจะมาพร้อม ยี่ห้อ รุ่น วันออกรถ เลขตัวถัง หมายเลขเครื่อง